Museet har av Christian Gibaut och Malcolm Webber fått ta emot en modell av området kring decauvillens station söder om Råå södra skola (omkring 1900). Decauvillen var benämningen på den första järnvägen Helsingborg-Råå-Ramlösa som invigdes 1891.
 
Modellen har tillverkats av Christian och Malcolm.

Malcolm och Christian lägger sista handen vid modellen.