Utdrag ur  Skeppsdagboken för  M/F Råfors under resa Norrköping – Kalmar 1959

Lördagen den 24 januari

…. Kl 1310 avgått Norrköping med full last av gödning i skr. ass av lots. Djupg. F=10’0” A=11’0”. Till kl 1530 gång i uppbruten isränna. Kl 1700 lämnat lotsen utanför Oxelösund. Kl 1745 pass. Hävringe. Kl 2000 vind NV styrka 7-8 B. Kl 2105 Häradskär i rv 277 grader a=7,5nm. Kl 2400 vind NV styrka 8 B. Hård kuling, mycket grov sjö slingring och mycken överspolning med nedisning.

Söndagen den 25 januari

…. kl 0030 maskinchefen stoppat maskin och meddelat att han hade varmgång. Rök utträngde från vevhuset. Efter undersökning av vevlagren, ingen varmgång där, ånyo startat maskin, vilken nästan omedelbart saktat ner själv, varför stoppat. Genomslag märktes i 2:ans cylinder. Omedelbart satt igång med att lyfta kolven. Styrman och däcksmanskap hjälper till i maskin. Kl 0030 Ölands N gr boj i rv 178 grader a=10,5 nm. Deccaobs. Kl 0210 Ölands N gr boj i rv 177 grader a=6 nm. Meddelat rederiet per telefon om läget. Genom Stavsnäs Radio meddelat sjöräddningen enär fartyget driver ner mot norra grundet och mot Öland. Kl 0400 vind NV styrka 8-10 B. Täta snöbyar. Mycket grov sjö. Fartyget ligger med SB sida tvärs vind och sjö. Våldsam slingring. Sjön bryter rätt in över luckan. Nedisning. Översta luckpresenningen riven mellan de två aktersta luckbommarna. BB sidolanterna slocknat. Observerat att såväl lins som försättsglas borta. Under vakten rännstenarna sugits med regelbundna mellanrum men inget vatten. Lyft upp 2:ans kolv. Den var bränd och sprucken på ungefär halva avst. mellan toppen och bulten. Horisontal springa av en längd på en tredjedel av omkretsen. Kolvringarna helt fastbrända. Mycket svårt och riskabelt att arbeta i den våldsamma slingringen. På grund av den stora avdriften och land i lä ej vågat sätta igång med att byta kolv utan rengjort den gamla och skiftat kannringar. Kl 0500 Ölands N gr boj i rv 267 grader a=0,5 nm. Tät snötjocka. Kl 0610 informerat rederiet om läget. Genom Tingstäde Radio informerat sjöräddningen. Kl 0750 kolven åter på plats. Startat maskin. 2:ans cylinder utan belastning. På grund av den provisoriska reparationen övervägt att gå in i Bödaviken och ankra. Risk för ytterligare haveri, t.ex. att kolvtoppen brister helt, ej utesluten. Under ½ timme hållit ostlig kurs och noggrann kontroll på maskinen. Då denna föreföll att tåla påfrestningarna beslutat fortsätta resan till destinationsorten. Kl 0800 vind NV styrka 10-8 B. Mycket grov sjö. Våldsam slingring. Sjön bryter rätt in över luckan. Nedisning. Översta luckpresenningen helt söndersliten av överbrytande sjö. Rännstenarna läns. Kl 0830 meddelat sjöräddningen att fartyget var under gång. Informerat rederiet.

Kl 0750 Ölands N udde fyr i rv 238 grader a=4 nm. Kl 1050 pass. Blå Jungfrun 1 nm om BB. Från kl 14 gång i drivisbälten. Kl 1500 förtöjt i Kalmar vid anvisad kajplats.

Måndagen den 26 januari

…. Under dagen tagit upp 2:ans kolv. Konstaterat att cylindern var spräckt på två ställen i innermanteln, där vattnet läckte in. Rekvirerat ny cylinder och kolv med tillbehör från Fredrikshamn.

Tisdagen den 27 januari t.o.m. den 30 januari

…. Arbetet med att byta ut 2:ans cylinder och kolv fortsatt. Representant för klassen besiktigat den nya cylindern Provkört mask vid kaj i 14 timmar.

<<Tillbaka