2020 års utställning på Råå museum ska handla om vad som döljer sig under ytan i Öresund. Vi tänker oss vrak, spöknät, växtlighet, djurliv med mera. Vi undrar nu om du har föremål, berättelser eller annat som du kan och vill bidra med. Gärna också om du har andra idéer om något intressant som kan finnas på Öresunds botten som vi inte har tänkt på. Hör i så fall av dig till info@raamuseum.se, och skriv ”2020 års utställning” i ärenderutan, så kommer ditt meddelande rätt.