Råå museiförening har sitt årsmöte onsdagen den 25 mars klockan 19.00 i Raus församlings-gård, Kielergatan 25, Råå.

Utöver årsmötesförhandlingar och information blir det ett kåseri av Malin Andersson, som arbetar som forskare och lärare på Institutionen för Service Management vid Lunds universitet och vid transportledarutbildningen på Malmö Universitet.

Kustnära yrkesfiske i förändring – från mångsysslare till entreprenör.

Titeln hänvisar till förändringar som den urgamla fiskerinäringen har genomgått under flera decennier. I slutet på trettiotalet arbetade runt 14 000 personer med fisket som försörjning men av olika skäl finns det idag drygt 1 000 yrkesfiskare i landet. Samtidigt som fiskenäringen har rationaliserats har turismen expanderat längs den svenska västkusten. Vad innebär detta för yrkesrollen som kustnära yrkesfiskare? Det besvaras i Malin Anderssons föredrag som bygger på hennes doktorsavhandling om det kustnära yrkesfisket längs Sveriges västkust.

En liten god förtäring serveras (50 kronor).

Alla är varmt välkomna.