I Lars-Berne Mårtenssons film får vi av Kerstin och Ernst Orsing veta mer om Familjen Orsings företag och deras framgångsrika uppfinningar och om bakgrunden till framgångarna.

Filmen visas söndagen den 15 mars klockan 15.00.

John Harry Orsing är en av flera innovativa och driftiga invånare på Råå. Som många av oss andra upplevde han i slutet av femtiotalet den tidens obekväma och skavande salivsugar man utsattes för hos tandläkaren. Till skillnad från andra gjorde han något åt det, och uppfann det som numera är en av världens mest kända och använda salivsugar på marknaden.

Sonen Ernst Orsing, också han ingenjör och uppfinnare, har följt i pappas fotspår och har designat och konstruerat flera produkter på
området.

J H Orsing AB har genom åren utvecklats till ett modernt och framgångsrikt företag som säljer sina produkter över hela världen.

Företaget ägs numera av Directa AB.