Beslutet om att skjuta upp årsmötet har lärt oss hur väldigt viktigt det är att kunna nå våra medlemmar snabbt, effektivt och utan för stora kostnader. Vi vill därför be dig, som är medlem i Råå museiförening och har E-post, att meddela oss vilken E-postadress du har, så att vi kan nå dig den vägen.

Meddela oss via kontaktformuläret här på hemsidan eller via vår E-post: info@raamuseum.se

Vi kommer aldrig någonsin att ge din adress till någon annan.