Råå museums lokal sedan 1937 på Missionsgatan 2 hade blivit för liten. Museiföreningen sålde huset och köpte den nerlagda minkfoderfabriken i hamnen i december 1977. Samlingarna flyttades över och frivilliga arbetade varje onsdagskväll i två år med inredning av de nya lokalerna. Ruth Olsson bryggde kaffe till gänget. Inspiration kom bl. a. från Kulturen i Lund. Det som finns kvar idag efter flera om- och tillbyggnader är ”stuan” och köket längst in på bottenvåningen. Museet hade till en början endast en våning med en enkel ingång i markplan och en trappa upp till samlingarna.

Den högtidliga invigningen gick av stapeln 31 maj 1980. Ordförande Harry Perborn höll tal. Efter museets öppnande för allmänheten hade Curt Persson ordnat smörgåstårta till styrelsen och jobbargänget. De enda som finns kvar idag och minns är Ragnar Thornberg, Bengt Rådbrink och Sigge Enhammer.