Under västerhavsveckan var en aktivitet att bygga ett stentorn.

Här är det vinnande tornet. Vinnaren underrättas via mail och har vinst att hämta på museet.

Under veckan kunde man också gå en tipsrunda. Många gjorde det och tre vinnare har underrättats via epost om att de vunnit. GRATTIS!
Ett stort tack till alla som på olika sätt var med och skapade tipsrundan.
De rätta svaren på tipsrundan var. (OBS. På vissa frågor var mer än ett svar rätt)

1. Hur långt är det från fyren rakt västerut till danska kusten?
Rätt svar: 11 km

2. I Öresund finns världens längsta djur – slemmasken. Hur lång kan den bli?
Rätt svar: 50 m

3. Vilken är den största fisk som någonsin fångats i Öresund?
Rätt svar: Tonfisk

4. Hur påverkas djurlivet i Öresund av nedskräpning?
Rätt svar: – Sjöfåglar äter plastbitar på havsytan i tron att det är
mat och riskerar att svälta ihjäl
– Fiskar äter mikroplasten som ofta innehåller farliga gifter
– Forskar varnar – om inget görs åt nedskräpningen nu
kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i våra hav

5. Vid gamla Lotshuset/Sjövärnskårens hus finns en mina. Hur många horn har den?
Rätt svar: 4

6. Vad är det vanligaste skräpet i naturen? (Uppgift från 2019)
Rätt svar: Cigarettfimpar

7. Varför avråder man från bad då det är algblomning?
Rätt svar: – Man kan få hudutslag
– Man kan få irriterande torrhosta

8. Reningsverk släpper ibland ut ’bajsvatten’ rakt ut i Öresund. Varför?
Rätt svar: Vid kraftigt regn görs tillfälligt utsläpp för att förhindra översvämning på gator och i källare

9. På stranden står ’stötteräckor’ – en träställning. Vad användes de till?
Rätt svar: – För att hänga tvätt
– Till torkning och rensning av fisknäten

10. Vad kallas gatubeläggningen på Patrullgatan?
Rätt svar: Kullersten

11. Vad kallas ett fiskgarn/nät som ligger kvar på havets botten?
Rätt svar: Spökgarn

12. När vi köper fisk – färsk eller frusen – bör den vara kvalitetsmärkt. Varför?
Rätt svar: – Den är fiskad på ett korrekt sätt
– Den är odlad på ett korrekt sätt