Museiföreningens uppskjutna årsmöte kommer att hållas

Tid Torsdagen den 29 oktober klockan 19.00

Plats RHSSs lokal, Västindiegatan 30, Råå.

Ingen förtäring.

På grund av coronapandemin begränsat antal deltagare. Anmälan till Råå museum; info@raamuseum.se eller 042 26 11 31.

Dagordning, valberedningens förslag och årsredovisningen kan du se här
>>Kall Valb 20
>>Årsredovisningen 2019