Thomas Forsberg har tidigare erfarenhet av flaskskeppsbyggeri och erbjuder sig att leda en nybörjarkurs i denna nobla konst.

Om tillräckligt många är intresserade, så planerar Thomas att i samarbete med Råå museum starta kursen i januari 2021.

Vi kommer att hålla till på Råå museum.

För medlemmar i Råå museiförening är kursen gratis. (Kanske en anledning att bli medlem om du inte redan är det?)

Kostnaden för material och verktyg blir ca 700-800 kr beroende på bland annat antal deltagare.

Anmäl ditt intresse genom att skicka SMS till 073 5112482, eller epost till sturethomasforsberg@outlook.com senast den 31 december. Då får du också mer information om kursen. Pass på att ställa eventuella frågor till Thomas.