Den pågående pandemin gör att museet är stängt tills vidare.

Personal kommer att finnas tillgänglig på kontoret måndag-fredag kl. 8-10.

På Facebook och här på hemsidan publiceras aktuell information.