Ännu råder restriktioner på grund av pandemin. Därför är antalet samtidiga besökare på museet begränsat.

När du kommer får du en nummerlapp i entrén, som du lämnar tillbaka när du lämnar museet. På så sätt kan vi hela tiden hålla koll på hur många besökare vi har.

Vi ber dig också hålla det rekommenderade avståndet.