Under våren (mars – april) blir det varje söndag klockan 15.00 (utom påskdagen 30/3) en aktivitet på museet.

Museet är öppet 14.00 – 17.00.

3 mars
Film med Ulf ”Nocke” Göransson – ”Världens längsta resa till Snekkersten för att köpa brännvin”.

10 mars
Harry Perborn – Kalmariten som blev rååbo. Bengt Magnusson berättar.

17 mars
Stackaresidan. Historik med film och bilder. Mariann Mattson, Hans-Ingvar Green och Rolf Jonasson kåserar.

24 mars
Decauvilljärnvägen HRRJ – Det lilla spöket. Mona Green berättar och visar bilder.

7 april
Barnmorskor och barnafödande förr. Elsa Lena Ryding kåserar.

14 april
Film om ett vikingaskepps resa över Nordsjön.

21 april
Film. Ragnar Thornberg berättar till filmen och om sina fyrtio år på Råå museum.

1 maj
Säsongsöppning med invigning av Årets utställning

Tillbaka