Lars-Berne Mårtensson visar sin film om Harry Monroe. En Rååprofil som drev Råå Handelsförening som sedan blev Råå Skeppshandel. Harry Monroe var också mycket engagerad i Råå museiförening och blev efter sina insatser i styrelsen hedersmedlem i föreningen.
Filmen är ca 90 minuter lång, och i pausen blir det kaffeservering.

<<Tillbaka