2002 års utställningar

Post
Postbefordran till sjöss

För Sverige har postbefordran sin begynnelse i tidigt 1600-tal. Det var framförallt det 30-åriga kriget som framtvingade att budskap måste överföras mellan kungen och hans befälhavare i Tyskland. Helsingborg har haft sjöförbindelser med utlandet sedan slutet av 1400-talet. Postbefordran genom Danmark var osäker beroende av krigen länderna emellan, varför Ystad växte fram som ett möjligt alternativ. 1692 startade de första civila seglingarna med postjakter. Utställningen berättar vår trehundraåriga historia om sjöpostbefordran i Södra Östersjön och Öresund.


StjarnaKnähakens naturreservat

Knähakens naturreservat – det första djupvattenreservatet i Öresund – har en rik fauna av ryggradslösa djur och är en viktig miljö för många fiskarter.

 

 

 

Farja

Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör
Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör har anor sedan färjemanslagen på1400-talet.

 

 

 

<<Tillbaka