Årets utställning

Ålens långa resa – från lönsamhet till utrotningshot

Utställningen vill visa ålens annorlunda och spännande livsmiljö och levnadsvillkor. Från larv i Sargassohavet via glasål och gulål till att bli blankål på våra breddgrader. Vi visar också äldre fiskeredskap och metoder, liksom hur ålen lagrades i hyttefat förr, hur ett ålagille kunde gå till, och så en
del som är både på skämt och allvar.

Ålfisket var under förra seklet en mycket lönsam sysselsättning för rååfiskarna, men numera är ålen akut utrotningshotad och därmed rödlistad.

Hotet om utrotning har många skäl och vi vill i utställningen belysa såväl hoten som möjligheterna.

Utställningen visas 1 maj – 25 september och görs med stöd av kulturnämnden i Helsingborgs stad.

Läs om tidigare års utställningar

>>2020-2021
Vad döljer sig under ytan
Stadsdelen som försvann
Nedskräpningen
Polis Johnsson på Råå
Anders Peter Persson

>>2019
Konstnärer i Maja Sjöströms fotspår

>>2018
Ruben Rausing – visionären från Råå
RÅÅ  100 år som del av Helsingborg

>>2017
Textilkonstnären Maja Sjöström

>>2016
Flykten över sundet
Flykten över Medelhavet
Råå fyr i modell och teckning

>>2015
Båtmodeller
Sill – ett gemensamt kulturarv
Fotgrafitskan Nanna Nilsson
100 år inom svensk sjöfart

>>2014
Att inreda ett kryssningsfartyg

Lennart Möller ställer ut akvareller
Hans Liljekvist – Råås idrottsprofil nr 1

>>2013
Fisket
Sjöfarten
Rååsjöfartens drottning – Tana
I ringhörnan: Paul Christiansson
Ryssbranden

>>2012
Fartygsmodeller
Fisket förr

>>2011
KJELLsortering i en maritim samling

>>2010
Koll på Läget
Råå-keramiker
Svalandia

>>2009
Råå hamn 150 år
Rederimössmärken
Väckelserörelsen på Råå
Den stora smugglingen

>>2008
Lurendrejartiden

>>2007
Råå-å-ål
Råå fyr 150 år

>>2006
Öresund sett från himlen
Flaskskepp

>>2005
Sjöfarten i Helsingborg
Akvareller

>>2004
Den osänkbara RMS Titanic
Fruntimmersaffärer
Eric Engqvists keramik
Fotoutställningen Fri av Råå

>>2003
Lurendrejartiden
Sailor’s gifts

>>2002
Postbefordran till sjöss
Knähakens naturreservat
Färjetrafiken