Historia

Redan stenåldersfolket tog sig upp för Råå-ån vars mynning är Råå hamn. Slaget vid Svolder kan ha ägt rum norr om ön Ven inför dåvarande rååbors blickar. Bygden här har genom århundradena härjats många gånger av både danska och svenska härar. Rååborna var ju danskar ända fram till freden i Roskilde 1658 och har t.ex. aldrig haft vare sig Gustaf Vasa eller Gustav II Adolf som kung.

Som skydd mot danskarnas invasioner lät Karl XII 1712-13 anlägga Råå vallar. De behövde aldrig användas och är numera ett skyddat fornminne.

Vid den stora ryssbranden 1788 brände en rysk eskader ner 32 av de 41 hus som fanns i Nedre läget.

Råå var runt år 1900 Sveriges störta fiskeläge och en betydande sjöfartsort med som mest 51 segelfartyg registrerade. Numera är Råå ett litet fiskeläge och har under senare år inte haft något fraktfartyg med Råå som hemmahamn.

År 1878 kunde man i Ny Ill. Tidning läsa följande om Råå fiskeläge i Skåne:
Fiskeläget RÅÅ är i nuvarande stund ett av Sveriges ansenligaste fiskelägen. Utom det lönande fisket, som bedrifves med en flotta af omkring 100 fiskarbåtar, eger det äfven uti en liten handelsflottilj af öfver 50 större och mindre segelfartyg en källa till välstånd. – För ett år sedan uppgick befolkningen till knappt 900 och det heter vid denna tid, att inbyggarna idkade, visserligen ”ett indrägtigt fiske”, men tillika en förderflig brännevinssmuggling.
Hamninlopp