2003 års utställningar

Smuggling

Sprit och textilier smugglas i skydd av nattens mörker.Litografi av Wallander ca 1850.

Lurendrejartiden – en epok i smugglandets historia
Tidigt i vår historia kom överheten runt Öresund på att man lätt kunde få stora inkomster genom att belägga olika varor och tjänster med avgifter. Redan på 1100-talet utvecklades tullväsendet. Den mest kända tullen, Öresundstullen, varade i drygt 400 år. Utställningen ger den historiska bakgrunden till det som på Råå kom att bli en dramatisk tid i samhället. En tid där svält och andra umbäranden gav god grogrund till lurendrejeriet. Råå fick rykte om sig att vara det värsta smugglarnästet längs kusten.

Sailor´s Gifts
Utställningen visar olika prydnadsföremål och andra saker som våra sjöfarare haft med sig hem från främmande länder. Rut Liedgren har i en artikel i Fataburen skrivit om sailor´s gifts: i fiskar- och skepparhemmen … äro de intimt förknippade med direkta livsupplevelser och ha något att säga om själva livsföringen och livserfarenheterna, de äro ingenting mindre än symboler för den salta, fria atmosfär och den vida horisont som omger den, vilken tillbragt en stor del av sitt liv på haven.

<<Tillbaka