2006 års utställningar

VindmollorÖRESUND SETT FRÅN HIMLEN

Fotoutställning med ett urval foton ur den hösten 2005 utgivna boken med samma namn.

Flygfotograf Nils-Åke Siversson skriver bland annat i sitt förord:

När jag fick uppdraget att flygfotografera ”Metropol Öresund” blev jag som gammal helsingborgare, tvungen att tänka mig landskapet på ett nytt sätt: från att ha varit en skiljelinje blev Öresund nu en region. Boken utgör inte någon dokumentation eller inventering, utan försöker i stället fånga något av karaktären i det urbana landskapet med tonvikt på bebyggelse och infrastruktur. Bokens syfte är att med hjälp av flygbilden blottlägga de dolda sammanhangen, nutidens knytning till det förgångna och därmed ge läsaren ett unikt tillfälle att ta ställning inför framtidens alla möjligheter.

Flaskskepp

Alf Tellström ställer ut 35 flaskskepp ur sin stora samling.

<<Tillbaka