2009 års utställningar

 

Råå hamn 150 år
En hamn som vår blir inte till en viss dag, ett visst år, men den 15 januari 1859 togs vid ”ett allmänt sammanträde med Råå läges invånare” ett beslut om hamnbyggnad. Det utlovade statsanslaget räckte inte till, men efter lite prutande och beslut om att varje vuxet manfolk från Nedre och Övre Läget skulle bidra med vardera 3 dagsverken fick man ett godkännande från landshövdingsämbetet den 7 juni och startskottet gick. Alltså firar vi i år – Råå hamn 150 år.

 

Rederimössmärken
En stor samling – 668 st. – rederimössmärken visas.

Marken

 

 

 

 

 

 

Väckelserörelsen på Råå
Väckelserörelsen under 1870- och 1880-talen medförde att det bildades fyra frikyrkoförsamlingar på Råå. Vi berättar om församlingarnas första årtionden. Väckelserörelsen bidrog till att få samhället på fötter efter lurendrejartidens förödande dryckenskap.

Vackelse

 

 

 

 

 

Den stora smugglingen
Birgit Carlstén berättar i ett ljus- och ljudspel sagan/historien om Lurendrejartiden (lurendrejeri = smuggling) på Råå under 1800-talet. Du kan läsa om lurendrejartiden <<här.

<<Tillbaka