2016 års utställning

Flykten över sundet berättar om 7 906 judars flykt över Öresund i september och oktober 1943. Utställningen har gjorts i samarbete med Carl-Johan Jargenius och Vikens Sjöfartsmuseum..

Flyktingbåt 2

Modellbild

Flykten över Medelhavet
Detta är en foto- och filmutställning om Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets insatser i Medelhavet 2015.

Larm med Gula Båtarna. 37 personer räddade varav 8 barn.

Foto: Sjöräddningssällskapet

Råå fyr i modell och teckning.
Åk 3 och 4 på Råå södra skola ställer ut sina alster.

Fyren 2

<<Tillbaka