Ålens långa resa – från lönsamhet till utrotningshot

Utställningen vill visa ålens annorlunda och spännande livsmiljö och levnadsvillkor. Från larv i Sargassohavet via glasål och gulål till att bli blankål på våra breddgrader. Vi visar också äldre fiskeredskap och metoder, liksom hur ålen lagrades i hyttefat förr, hur ett ålagille kunde gå till, och så en
del som är både på skämt och allvar.

Ålfisket var under förra seklet en mycket lönsam sysselsättning för rååfiskarna, men numera är ålen akut utrotningshotad och därmed rödlistad.

Hotet om utrotning har många skäl och vi vill i utställningen belysa såväl hoten som möjligheterna.

Utställningen gjordes med stöd av kulturnämnden i Helsingborgs stad.

>>Tillbaka