Jöns Petter Jönsson – Segelmakaren

Jöns Petter Jönsson (1867-1965) började sin bana som segelmakare med att han som femtonåring kom i lära hos segelmakare Jöns Israelsson på Råå. Efter fyra års utbildning hade han fått rätten att starta egen verksamhet. Vinden i fastigheten Patrullgatan 23, som han förvärvat, inreddes till verkstad.

Arbetsredskapen för Jöns Petter var ritmått, segelhandske och bänk med krok. Det dröjde länge innan symaskinen blev ett redskap i Jöns Petters verkstad.

Under storhetstiden för kvassar och skonare utökades verksamheten så att flera man fick anställas. Tusentals segel och flera hundra presenningar levererades till skutor både från Råå och hamnar långt bort. Jöns Petter såg på ett segel som något för fartyget individuellt. Här dög inte konfektion. Varje fartyg skulle ha måttsydda segel. Måtten skulle tas av den sakkunnige seglaren, eller ännu hellre av segelsömmaren själv, och arbetet skulle utföras för hand.

Till ångfartygen sydde man lucksegel, som kunde vara upp till 25 meter långa och med två toppar. Verksamheten övertogs av sönerna Enok och David och ny verkstad inrättades på Patrullgatan 18. Efter hand som beställningarna på segel minskade inriktades verksamheten på att sy presenningar, som hade med segelmakeriet besläktade drag.

Jöns Petter var även i ett annat avseende en skicklig hantverkare. På sin fritid byggde han orglar. Trots utmärkelser för utmärkt orgelbygge och uppmuntran att byta yrke så lät han orgelbyggeriet förbli en hobby.

<<Tillbaka