”Kungen i Råå”                       

kungen

Nils Fredrik Möller, som föddes 1835, gick tidigt till sjöss. Han blev med åren befälhavare på bland annat ”Aimo” och ”Delfin”. Han var en glad och trevlig man, en uppskattad sällskapsbroder inte minst i de norrländska hamnar, där han ofta lastade timmer.

När han skulle göra sin hundrade resa från Norrland till Tyskland ställde konsul Axel Bolin och hans vänner till med en munter fest på Tuppön i Söderhamnsdistriktet. På festen, som hölls den 4 maj 1887, kröntes Fredrik Möller till ”KUNGEN I RÅÅ”. Till ceremonin hade ordnats hermelinmantel, krona och diplom.  Diplomet finns på museet tillsammans med hans fästmansgåva – tavla med skutmotiv -, som på 1850-talet broderades av hans tillkommande Hanna Ulrika Göransson.

 

 

FM

Fredrik Möller med barnbarn

<<Tillbaka