Lars Petter Sjöström

Lars Petter Sjöström föddes på Råå 1820 och dog i Malmö 1896. Som ung pojke fick han hjälpa till med fiske i Öresund och att segla med faderns skutor. Men oceanerna lockade och 16 år gammal mönstrade han på ett amerikanskt skepp och gjorde en världsomsegling med detta. Under en följd av år seglade han på Amerika och Australien. Åren 1845-46 studerade han och tog examen vid Malmö navigationsskola.

1849 bosatte han sig i London och fick inte minst tack vare sina konstnärliga anlag arbete som riggare och galjonsbildhuggare vid ett varv. Under sin tid i England blev han bekant med de välkända skeppsbyggarna engelsmannen Axel Hall och amerikanen Donald Mackay.

Efter att ha återvänt till Sverige fick han 1866 anställning som hamnkapten i Malmö och två år senare som hamnfogde. Han blev vid den här tiden en etablerad marinmålare. Hans storhetstid som fartygsporträttör var mellan åren 1869 och 1891. Han beräknas enligt konstnären Ossian Elgström ha utfört uppåt 2000 fartygsporträtt.

Han hade ord om sig att göra ”snygga och välgjorda fartygsavbildningar, som kännetecknades av stor porträttlikhet”. Sjöström hade enligt Ossian Elgström fått sin fina linjeteknik genom att studera gamla engelska krus, vilkas ytor dekorerats med skeppsbilder, kompassrosor och andra nautiska emblem.

En slående egenhet med Sjöströms tavlor är att i stort sett alla fartyg visar styrbordssidan och seglar för babords halsar.

<<Tillbaka