Minnessten över omkomna fiskare

Sten

Den 16 maj 1942 avtäcktes en minnessten över de fiskare, som den senaste mansåldern drunknat under utövande av sitt yrke och haft sitt hem på Råå. Minnesstenen hade tillkommit på initiativ och bekostnad av Råå Båtförsäkringsförening. Minnesstenen restes i planteringen söder om Råå Södra skola men har senare flyttats och står nu på Ankarplatsen i gamla Råå hamn.

>>Från avtäckningen

>>De omkomna

 

<<Tillbaka