Råå Fiskareförening

Standar

Råå Fiskareförenings fana från 1905.
Fanan kan ses på museet.

Den 12 januari 1877 tog fiskarna Petter Pettersson, Sven Gudmundsson, Göran Svensson och flera andra kolleger initiativ till bildandet av en fiskareförening, som i första hand skulle ge medlemmarna hjälp vid uppträckning, sjösättning, kölhalning m.m. Sammanslutningen kallades till en början Uppträckarekassan men uppgick sedan i Råå Fiskareförening.

Motivet till bildandet var inte önskan att skapa en fackförening  utan hade en allvarligare och rent ideell bakgrund. Att dra upp båtarna och att sjösätta dem krävde vid denna tid ett uppbåd av fiskarkollegers insatser. Seden var att som tack för hjälpen skulle man bjuda på en omgång på Per Görans krog. Den första omgången följdes ofta av flera vilket medförde att det inte så sällan blev dyra kalas. Kunde båtägaren inte betala måste han lämna en skuldsedel istället. Det var många som aldrig kunde lösa sin skuld vilket fick till följd att krogägaren utkrävde både hus, lösöre, jordbitar och andra värden för skulden. Många krångliga tomtnummer på Råå påstås ha sitt upphov i dessa skuldsedlars inlösen.

Den nya föreningen skulle tillhandahålla linor, block, domkrafter och annat material för självkostnadspris. Betalning för arbetskraften erlades kontant till kassan. Därmed var det slut med superiet och uppträckarekalasen på krogen.  Bildandet av kassan/föreningen understöddes livligt av fiskarhustrurna.

Redan vid det andra mötet den 26 januari 1877 hade 80 medlemmar antecknat sig. Janne Olsson var föreningens förste ordförande.,

Föreningen bildades under den tid Råå räknades som Sveriges största fiskeläge. Under åren som gått har föreningen på många sätt varit ett stöd och en hjälp för yrkesfiskarna och deras familjer. Föreningen har också kunnat fungera som en länk till myndigheterna.

Föreningen finns kvar men fungerar idag i första hand som en kamratförening för kvarvarande yrkesfiskare, binäringsfiskare och de som är allmänt intresserade av yrkesfisket.

<<Tillbaka