Råå Gubbalag och Fri Talan

Fritalan

Keramikern Erik Engqvist med några av medlemmarna på soffan

Den 12 juni 1935 bildades Råå Gubbalag och Fri Talan av en samling ”sjöfarande kaptener, djupvattensskeppare, skeppare, pråmskeppare, konsulatskeppare och träskoskeppare”. Klubbens stiftare var Nils Eriksson, Olof Bengtsson, Josef Winter, N.P. Christiansson, Fredrik Assarsson, A. Magnusson och Josef Larsson. Klubbens uppgift var att bereda medlemmarna glädje och trevnad genom att hålla sammanträden, samkväm och vid högtidsdagar uppvakta jubilarerna. Man gjorde också utflykter.

Sommartid brukade man samlas på en soffa vid Fias spårvägshållplats.
”Vid många tillfällen, men mest på kvällen, när solen i väster sig sänker och vackert i sundet blänker, då är det Fri Talan som sammanträder och medlemmarna med skrönor gläder”.

För att bli medlem i klubben fordrades ”att man var född på Råå, hade fyllt 50 år och hade kännedom om Råå, folkets seder och bruk, hade ett fläckfritt förflutet och inte ankrat för många gånger med kölen”. Medlemsantalet fick enligt stadgarna  inte överstiga 20. Kassan skulle hållas lagom stor för att inte förlusten vid kassörens eventuella avvikande skulle bli för stor.

Eftersom mycket vittberesta sjömän fanns i klubben så kan var en förstå att allt som berättades var rena rama sanningen.

Det blev en ganska kort levnadssaga för denna mycket originella klubb.

<<Tillbaka