Renoveringen

Renoveringen gjordes i tre etapper

1. Nedtagning av utställning.
>>Bilder

2. Läggning av golv.
>>Bilder

3. Uppbyggnad av utställning.
>>Bilder