Brodlind

Sju bröder och en motorverkstad

Bröderna Lind. Från vänster Åke, Karl-Erik, Bertil, Gösta, Henry, Sven och Hilmer.
Bröderna Linds Motorverkstad hade sitt ursprung i den smidesverkstad som fadern och smidesmästaren Harry Lind 27 år gammal etablerade 1911 på Kapgatan på Råå. De sju sönerna övertog verksamheten efter andra världskriget. Redan då var verkstaden känd över hela Skåne och i Halland, Göteborg och Kalmar. Halva styrkan var för det mesta ute på jobb runt om längs kusterna. I Simrishamn fanns många fiskebåtar som behövde hjälp med sina motorer, marinens minsvepare likaså. Färjorna mellan Malmö och Köpenhamn var kanske de största fartyg som bröderna hade hand om. Färjornas maskiner var i storleksordningen 2500 hk.

Skolningen fick bröderna hemma i fars verkstad på Kapgatan, sommarloven tillbringade de där. Inte bara för att fadern ville det, utan för att det var intressant. Praktiken skolade bröderna Lind och de fick ord om sig att kunna laga de knepigaste fel. De tillhörde den äldre skola mekaniker som själv kunde tillverka de reservdelar som behövdes.

1961 flyttade bröderna in i f.d. Bernhard Pålssons Båtvarv. Trägolvet spikades upp på väggarna och ett nytt golv göts av betong som fast underlag för de tunga maskinerna. Till kajen kom både fiskebåtar och kustfraktare när de fått bekymmer med sina maskiner.

(Källa: Otto v Friesens artikel i Museitidningen 93/2)

<<Tillbaka