Vad är det de säger vid hamnen?            

Fiskebatvidkaj

Några uttryck som använts och fortfarande delvis används vid hamnen på Råå.

FISKE BETYDELSE
Banken – Disken Är en stor sandbank, där sand lagrats under årtusenden, söder om färjeleden och väster om djupet ut till den västra farleden.
Bonnflo och bonnström Strömmar vid botten, som förorsakar skräp i näten.
Bossmen Samlingsbegrepp för garnmaskorna.
Brynen Området utanför flacken innan fladingen.
Böda Ett gammalt uttryck för att laga garnen = näten.
Damm Sump i båten.
Ett, två eller tre revat sejl Så mättes vindstyrkan innan kuling och storm fanns.
Fladingen Väster om brynen ut till hällan 12-20 meters djup.
Flo Är sydgående ström i Öresund.
Flå Flöte
Habb Oreda i garnen (näten).
Hyttefat Friliggande sump för bl.a. lagring av ål.
Hällan Östra hällan är sluttningen vid den röda bojen. Västra hällan är sluttningen vid den gröna bojen.
Jyvet (djupet) Mellan röda och gröna bojen 25-40 meters djup.
Kast 4 stycken.
Klåe Klyka som garn läggs i.
Kvätt Skräp, smuts i garnen.
Macker Kompanjon
Madäska Liten låda för mat.
Nör te Halmstad Dito vid seglats till t.ex. Frankrike och Medelhavet.
Ol 80 stycken.
Opp te Limhamn Här får vi tänka oss fortsatt seglats till t.ex. Luleå
Rusa Ryssja
Skubbe Vakare som anger var garnen finns.
Sködel Då man har hål i garnen klipps det ut en bit som motsvarar hålets storlek som knyts fast där.
Släveställe Båtramp som fanns förr i tiden vid fiskekajen där man drog upp båtar för översyn.
Snes 20 stycken. Förr vägdes inte fisken utan räknades. Snes är ett danskt uttryck. Hur mycket är halv femta snes? Svar: 90 stycken.
Stena garn Innan det fanns blyteln satte man fast stenar i undertelnen via ett stenband.
Ström Är nordgående ström i Öresund.
Stödare Vakare av annat slag som används där det finns is.
Stötteräckor Stolpar på vilka man hänger nät. Spättegarn hänges på de höga stöttorna och sillagarnen tvärs över de låga.
Sydost och spege Vind vid svenska kusten, men helt stilla mittsunds.
Teln Är den lina vid vilken garnmaskorna sys fast.
Tjajs Håv
Tru Tråg. Det fanns engavla och tvågavla.
Vanne Då det frågas om vanne vill man veta om det är ström eller flo eller rent av stilla vanne.
Väster Området väster om den gröna bojen ut till farleden väster om banken och söder om denna.
KLÄDESPLAGG
Bossarun Plagg som är ytterst och av väv.
Bälvantar Stickade yllevantar som fiskare använde vintertid.
Förfoda Då strumpebotten var söndrig avlägsnades denna och en ny sådan stickades fast vid det hela skaftet.
Håsor Strumpor
Smäckabyxor Blåbyxor med hängslen.
Sydväst Huvudbonad av gummi – tidigare oljad väv.
Träbonna Stövlar med träsula och läderskaft.
ÖVRÌGT
Bagvänd Motsatsen till nävanim.
Dickadejer Påhitt. T.ex.: inga dickadejer nu glöttar!
Försluga sej Sätta mat eller dryck i halsen.
Gena Korta av sin gångväg.
Hodda Skjul
Hönting En liten rackareunge.
Kutta Kapa
Lejet Söder om Kaptensgatan.
Nedre Lejet Söder om Salthon, Varvsgatan.
Nävanim Får något snabbt gjort med sin händer.
Sludder En inte accepterad åsikt.
Smida Kasta
Speda Stickenål
Stenor Stensättning med ohuggen sten, gatubeläggning på Nedre läget, men också kring många husgrunder.
Stolle En person med avvikande åsikter.
Ståhej Viss form av påhitt. Uppståndelse.
Tosingaliner-stollaliner Ett inte accepterat tilltag.
Tunn som en speda Vittnar om en tunn person.

Källa: Nils Pålssons artiklar i Museitidningen

<<Tillbaka