Våra votivskepp

2011 upphörde Betelförsamlingen på Råå.  I församlingens kyrka, som byggdes 1885, hade man i ett sjuttiotal år kunnat glädja sig åt votivskeppet  ”Betel” som är byggt av rååfiskaren Anders Peter Persson. Betel är ett vackert fullriggat skepp och när hon var klar för sin ”jungfruresa” från konstnärens hem på Ostindiegatan lastades hon på en släde och drogs på den till sin plats på Styrmansgatan. Votivskeppet överlämnades vid församlingens upphörande som gåva till Råå museiförening och har efter renovering fått sin plats i båthallen.

Betel 1

 

Frälsningsarmén på Råå upphörde under 2014 med sin verksamhet efter 125 år. Det votivskepp, som sedan kårens 60-årsjubileum prytt möteslokalen, överlämnades som gåva till Råå museiförening. Skeppet – en fullriggare – har också byggts av Anders Peter Persson, som var en varm vän av armén och ofta besökte deras möten. Skeppet, som fick namnet Hanna Ouchterlony, blev hans sista bygge och det blev färdigt kort före hans bortgång.

Hanna Ouchterlony grundade Frälsningsarmén i Sverige och var dess ledare mellan åren 1882 och 1892.

Skeppet, som renoverades av jobbargänget på museet 1991, har också sin plats i båthallen.

Votivskepp 6Votivskepp 5

 

 

 

 

 

 
<<Tillbaka