2007 års utställningar

Råå-å-ål

Vi berättar om ålen och ålfisket i Öresund.
Citat ur Skånska Akademiens skrift Skånska städer och landskap:
Råå är känt för Råååål,
flera ån än svenskan tål.

Här kan du läsa om >>Ållagring i Råå hamn

Hyttefat

Hyttefat (ålsumpar) i Råå hamn

Råå fyr 150 år

Vi uppmärksammar detta jubileum med en utställning av teckningar och modeller av fyren, vilka gjorts av elever i klass 4a på Råå södra skola.


Fyren Fyren 2

 

 

 

<<Tillbaka