En dag ringde en man till museet och berättade att han visste var prismat som stals för tre år sedan fanns. Nu ville han se till att det överlämnades till museet och där finns det nu.

Prismat kommer att installeras i en nytillverkad modell av fyren. När detta är klart kan man följa utvecklingen från 1907, då fyren drevs med fotogen till dagens fyr i vilken det finns lysdioder, LED.

Tillbaka