Falklands rederier                                        

FalklandKapten Axel Johansson Falkland, som var född 1863, köpte 1915 sin första ångare, Ida. Han fick inte mycket glädje av denna för på första resan blev Ida prejad i Drogden av ett tyskt krigsfartyg och prisdömt i Stettin.

Fartygspriserna steg kraftigt under kriget och A J Falkland väntade därför till år 1922, då priserna rasat i botten, att köpa ett nytt fartyg, Libra, i sitt bolag Red AB Wallen. Under åren 1923 – 1929 inköptes ytterligare tre ångfartyg.

Om Ligur

Ligur

S/S Ligur
Ångfartyget Ligur, som var på 1167 brt, byggdes 1920 i Skien för ett norskt rederi och döptes till Grete. Såldes 1922 till Slite och fick namnet Dalhem. Köptes 1929 av Rederi AB Wallen och fick namnet Ligur. Efter 29 år i Falklands tjänst såldes Ligur 1958 till Liberia och döptes till Tyne. Kom till Lübeck 1963 för upphuggning.

 

Axel Johansson Falkland dog 1945 och efterträddes av sonen Axel.

1948 levererades den nybyggda ångaren A J Falkland och 1954 köpte man det stora motorfartyget C A Falkland. 1957 levererades det första nybyggda motorfartyget Libra och året efter det stora motorfartyget Cecilia Falkland.

Om Cecilia Falkland

CeciliaF

M/F Cecilia Falkland
Fartyget, som var på 3210 brt, byggdes 1958 i Norrköping. Såldes 1962 till Rostock och döptes till Oder. Såldes 1980 till Grekland. Fick namnet Ioannis. Höggs upp 1985

 

Under årens lopp hade olika försäljningar av fartygsflottan skett och efter försäljningen 1962 av Cecilia Falkland återstod bara motorfartyget Libra, som efter en kollision förliste i Öresund 1966.

Rederiepoken avslutades med ett delägarskap i partrederi för tre gastankfartyg, som levererades under perioden 1968 – 1971. Partrederiet upphörde 1973, då alla fartygen såldes och Falklands rederier upphörde att existera.

<<Tillbaka