2005 års utställningar

Utställningen berättade om några av de rederier, som haft anknytning till Helsingborg och Råå.

Läs om >>Rederistaden Helsingborg
Läs om Råå-rederierna >>Falklands rederier
>>Jonassons rederier
>>Råwalls rederier

Akvareller

Stig Åsberg, som var kansliskrivare vid SJ, hade som hobby att måla fartyg och andra motiv med anknytning till sjöfart. Stig Åsberg bodde i Helsingborg med sommarboende i Viken. Utställningen omfattar ett tjugotal akvareller.

Utställare: Alf Tellström

<<Tillbaka