Jonassons rederier

Kapten Anders Theodor Jonasson var i början av 1900-talet kapten på Helsingborgsångaren Castledale. När Ångfartygs AB Norr i Göteborg omkring 1917 flyttade sin verksamhet till Helsingborg blev A Th Jonasson direktör för i bolaget. Bolagets ångare Ethel överfördes hösten 1921 i A Th Jonassons personliga ägo.

Om Ethel

Ethel

S/S Ethel
Ångfartyget – 1529 brt, 2216 ton dw – byggdes 1882 i S Shields i England. Inköptes 1912 till Ångfartygs AB Norr i Göteborg. Åren 1921 – 1939 i Jonassons rederier.
Såldes 1939 till Stockholm med bibehållet namn. Döptes i samband med försäljning till Västervik 1941 om till Gunny. Döptes till Helge efter försäljning till Lidköping. Såldes 1952 till Belgien för upphuggning.

1924 bildades Rederi AB A Th Jonasson. Ångaren Ethel övergick i bolagets ägo och samma år beställdes i Kiel ett ångfartyg. 1927 inköptes ytterliggare en ångare.

1930 bildades Råå Rederi AB i vilket rederi sonen Mauritz blev direktör. Till rederiet inköptes ett ångfartyg, som fick namnet Mauritz.

1933 bildades ett nytt enbåtsrederi under namnet Red AB Jonita. Rederiet avvecklades 1937.

1937 inköptes den stora ångaren John, som var större än alla Helsingborgsångare.

Om John

John

S/S John
Ångfartyget, som lastade 5500 ton dw, byggdes 1918 i Blyth. Sjösattes under namnet War Haven för Brittish Ministry of Transport men såldes före leveransen till Sheaf SS Co i Newcastle och fick namnet Sheaf Lance.
1936 såldes fartyget till Ambrosa och döptes till Danybryn.
Rederi AB A TH Jonasson köpte fartyget 1937 och gav det namnet John. John var inte bara Jonassons största fartyg utan också Helsingborgs.
1949 såldes John till Rederi AB Falken i Jonstorp. 1956 såldes fartyget vidare till Costa Rica. 1958 höggs fartyget upp i Köpenhamn.

 

Ytterligare fartyg inköptes. 1947 köpte rederiet sitt sista fartyg som också var rederiets första motorfartyg, Joburg.

Under åren 1948-1951 såldes samtliga fartyg och 1951 upphörde Jonassons rederirörelse.

<<Tillbaka