Råwalls Rederier                                        

RawallsNär kapten Adolf Reinhold Andersson år 1902 vid 35 års ålder gick iland för att bli lots på Råå släppte han inte intresset för sjöfartsnäringen. Redan året därpå var han med om att bilda ett partrederi på Råå – det första av alla de han kom att vara huvudredare för i framtiden. Det första fartyget var skonerten Adolphine. 1906 inköptes två skonerter, 1908 en skonert och 1911 ytterligare två skonerter. Vid inköpet 1908 använde A R Andersson efternamnet Råwall.

1916 bildades nästa partrederi i och med inköpet av skonerten Amanda. Nu skrevs det endast AR Råwall i fartygets handlingar. De kommande åren inköptes flera fartyg och 1921 blev A R Råwall huvudredare för Råås stolthet, barkskeppet Tana.

Om Tana

Under befäl av F E Olsson var Tana på resa från London till Helsingborg med last av koks, när hon natten till den 8 december 1924 blev påseglad i Kattegatt av ångtrålaren Ibis från Göteborg. Vädret var siktbart men ångtrålarens befälhavare hade lämnat bryggan, utkiken hade lämnat sin plats och endast en oerfaren rorgängare, som hade svårt att se genom rutorna i styrhuset, fanns kvar.

Vid kollisionen uppstod ett stort hål i Tanas midskepp och Råås stolthet sjönk inom fem minuter. Sju man omkom.

Läs om olyckan i befälhavarens rapport och sjöförklaringen vid Rådhusrätten i Hälsingborg >>Sjöförklaring (pdf – öppnas i nytt fönster)

Tana och dess besättning räddade vid två tillfällen skeppsbrutna

– den 23 augusti 1916 räddades sex sjömän på en flotte >>Läs mer

– den 20 januari 1918 räddades i Nordatlanten hela besättningen på den norska kristiansandsbarken Papposa, som sprungit läck och gått under.

1922 bildades Rederi AB Italia med A R Råwall som styrelseordförande och skeppsbyggmästaren I E Holm samt köpmannen Nils Johan Jonasson, alla från Råå, i styrelsen. Ett ångfartyg, som döptes till Ascania, inköptes och därmed var Råwalls namnserie, som slutade på –ia, påbörjad. Under de följande åren inköptes tre skonerter.

1924 inköptes Zenitha som blev registrerad på pr/A R Råwall men som ägdes till mer än 50 % av den färgstarke skepparen Ferdinand Bengtsson, som blev den störste enskilde delägaren genom åren.

1924 bildades Rederi AB Urania med samma styrelse som i Rederi AB Italia.

Om Aurania

Aurania

S/S Aurania
Ångfartyg på 1319 brt, byggt 1889 i Sunderland under namnet Eva. Köptes 1899 från London av Rederi AB Hernodia i Härnösand. Köptes 1916 av Rederi AB Fredrika i Härnösand och döptes om till Jokkmokk. Döptes 1924 om till Aurania av sina nya ägare Rederi AB Urania. Såldes 1938 till Tallin och behöll sitt namn. Liggandes i Göteborg utlämnades fartyget omkring 1940 till Ryssland. Blev som rysk ångare omdöpt till Keri och besökte bland annat Helsingborg efter kriget.

1931 kom den första nybyggda skutan – Luna, byggd på Råå –  i Råwalls ägo.

Skonerten Claudia, som inköptes 1933 blev Råwallarnas första helägda skuta. Natanael Råwall var huvudredare med fadern A R Råwall som hälftenägare och syskon samt svågern Nils Windfors som övriga delägare.

1945 avled A R Råwall och efterträddes av sonen Natanael på de huvudredarposter som han hade haft.

1948 började en ny epok i den Råwallska rederirörelsen då man beställde ett nybyggt motorfartyg som fick faderns namn A R Råwall. Rederiet blev ett av familjen helägt partrederi. 1952 och 1958 lät man bygga motorfartygen Råfors och Råvind. Båda med samma ägarstruktur som A R Råwall.

Om Råfors

Rafors

M/F Råfors
Råfors byggdes 1952 i Lübeck. Fartyget var på 413 brt och lastade 498 ton dw. Råfors såldes 1959 till Skärhamn och döptes om till Olympia. Fartyget förlängdes 1961.

1970 såldes fartyget till Smögen och fick namnet Ingela. Efter försäljning till Klädesholmen 1974 återfick fartyget namnet Olympia. Såldes 1974 till Syrien.

Många Rååbor minns fortfarande ett missöde i hemmahamnen. När Råfors efter att ha lastat ärtor i lastrummet och trä som däckslast backade ut från kajen framför museet och därefter la om rodret vid varvshamnen fick fartyget en kraftig styrbords slagsida. Man lyckades få in fartyget till kaj och kopplade wire från vinscharna till spårvägsstolparna och lyckades på så sätt att hålla fartyget på rätt köl.

Läs ett avsnitt ur fartygets skeppsdagbok >>här

Sedan det blivit sämre tider för sjöfarten såldes de sista fartygen år 1961, vilket innebar slutet på en 58-årig rederiepok.

<<Tillbaka